Inhale, exhale, smile - repeat או סיבות לתרגל מדיטציה

האם יש לנו יכולת לשלוט במבנה המוח שלנו?

המוח שלנו אינה יחידה נפרדת מהמחשבה, אנחנו אלו ששולטים במנה המוח שלנו,

בהתאם לדרך שבה הוא מתפקד.

המוח בנוי מתאים עצביים שבתוכם ניטרונים, 

אופן החיבור בין הניטרונים זה מה שיוצר אצל האדם את התגובות השונות לסיטואציות השונות

יש ביכולתנו לבנות ולפרק את ההרכבים הקיימים במוח שלנו,

 וזה מתרחש אוטומטית כשאנחנו מקבלים הבנה חדשה

כיש לנו תובנה חדש- יש לנו אפשרות להתנהלות חדשה ושונה

וכך אנחנו יוצרים שליטה במוח שלנו, במחשבות, ובמציאות

המדיטציה מאפשרת לי ליצור את זה ועוד הרבה:

1) מדיטציה עובדת על ההרכבים הנוירונים במוח ובכך בכוחה לשנות את דפוסי התנהגות שלנו.

2) תרגול מדיטציה מאפשר לבינה הגבוהה להיכנס ולגרום לידע הקיים בי להתעורר למודע.

כלומר- אנחנו מחברים בין תת מודע למודע, ויוצרים איזון בין המחשבות המודעות ללא מודעות.

3) מדיטציה עוזרת לרפא תחלואות של הגוף ושל הנפש.

4) מדיטציה מחדדת את יכולת התקשור שלנו. כשאנחנו במצב תודעתי אחר, אנחנו מתנקתים מכל הרעש, מכל המחשבות, ומאפשרים לעצמנו את החיבור עם אינטליגנציה גבוהה יותר.

כך אנחנו יכולים להתחבר לקול הפנימי, להדרכה הפנימית ולשיקול דעת גבוה יותר.

5) מתוך כך, המדיטציה משפרת את יכולת קבלת ההחלטות, הזיכרון ותפקודי המוח.

6) המוח אינו יודע להבדיל בין דמיון למציאות. ברגע שאנחנו מדמיינים משהו, המוח חווה את זה כאמיתי. בתרגול מדיטטבי אנחנו כל הזמן יוצרים מציאות ברמה האנרגטית הדמיונית, וכך המוח  יודע לזמן וליצור ביותר קלות את הבקשות שלנו, את המציאות הרצויה עבורנו.


Tags:

Stress

Healthy Living

peace

meditation

3 צפיות0 תגובות